முக்கிய மைல்கற்கள்

மாசி 2020

இலங்கையின் மிக உயர்ந்த அளவிலான மூல சான்றிதழ் அதிகார ஆணையகமாக தேசிய சான்றிதழ் ஆணையகம் விளங்குகினறது. தேசிய சான்றிதழ் ஆணையகம்(NCA) என்பது ஒட்டுமொத்த சான்றிதழ் சேவை வழங்குநர்களின் நிர்வாகமாகும். அத்துடன் சுமூகமான மற்றும் செயற்திறனுள்ள செயற்பாட்டை எளிதாக்கும் நிலையான அமைப்பாகும். ( https://nca.gov.lk/ ) இலங்கையின் மிக உயர்ந்த நிலை சான்றிதழ் ஆணையமாகும். தேசிய சான்றிதழ் ஆணையம் (NCA) என்பது ஒட்டுமொத்த ஆளுகை மற்றும் சான்றிதழ் சேவை வழங்குநர்களின் (CSPs) சுமூகமான மற்றும் பயனுள்ள செயல்பாட்டை எளிதாக்கும் நிலையான அமைப்பாகும்.

ஆடி 2018

இலங்கை கணினி அவசர தயார்நிலை அணியினது வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக தேசத்தின் முதல் தேசிய தகவல் மற்றும் இணைய வழி பாதுகாப்பு மூலோபாயம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டமை. மூலோபாயத்தின் ஐந்தாண்டு செயல்படுத்தும் திட்டம் (2019-2023) தற்போது செயற்பாட்டில் உள்ளது.

தை 2018

இலங்கை கணினி அவசர தயார்நிலை அணியானது தொலைதொடர்பு மற்றும் எண்ணியல் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தின் கீழ் நேரடியாக செயல்பட தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்திடமிருந்து செயற்பாட்டு சுதந்திரத்தைப் பெற்று கொண்டமை.

ஆனி 2016

கல்வித்துறையில் இணைய பாதுகாப்பு தொடர்பான சம்பவங்களுக்கு பதிலளிப்பதற்கும், பள்ளிகளில் தகவல் தொழில்நுட்ப ஆசிரியர்களுக்கான திறன் மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கும் ஒரு கட்டளையுடன் கல்வித்துறைக்கான கணினி பாதுகாப்பு சம்பவ மறுமொழி அணி(EduCSIRT) நிறுவப்பட்டது.

ஆவணி 2015

இணையவழி குற்றம் தொடர்பான ஐரோப்பிய கவுன்சில் மாநாட்டிற்கு இலங்கை ஒரு மாநிலக் கட்சியாகியமை. இது ஒரு வரலாற்று கொள்கைச் சாதனையாகும், ஏனெனில் தெற்காசியாவிலிருந்து இலங்கையானது (ஆசியாவில், ஜப்பானுக்கு அடுத்தபடியாக 2 வது நாடு) மாநாட்டிற்கு இணங்கியமை.

ஆனி 2014

இலங்கை மத்திய வங்கி மற்றும் இலங்கை வங்கியாளர்கள் சங்கத்துடன் இணைந்து நிதித்துறை கணினி பாதுகாப்பு நிகழ்வு மறுமொழி குழுவை வெற்றிகரமாக நிறுவியமை மற்றும் அவர்களின் ஆணையாக இலங்கையில் உள்ள வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களை பாதிக்கும் கணினி பாதுகாப்பு சம்பவங்களைப் பெறுதல், பகுப்பாய்வு செய்தல், செயலாக்குதல் மற்றும் பதிலளித்தல் ஆகியன உள்ளடங்கும், அதே நேரத்தில் தீர்க்கப்படாத பிரச்சினைகளை இலங்கை கணினி அவசர தயார்நிலை அணியினருக்கு ஒப்படைத்தல்.

ஆடி 2011

நாட்டில் தொழில் துறை சார்ந்த கணினி பாதுகாப்புச் சம்பவ மறுமொழி அணி நிறுவப்பட்டதை பிரதிபலிக்கும் பொருட்டு, இலங்கை கணினி அவசர தயார்நிலை அணியானது ஒரு இலங்கை கணினி அவசர தயார்நிலை அணி ஒருங்கிணைப்பு மையமாக தன்னை மாற்றிக் கொண்டதுடன் உலகளாவிய கணினி அவசர தயார்நிலை அணி பட்டியலில் ஒரு ஒருங்கிணைப்பு மையமாக இணைந்து கொள்ள வெற்றிகரமாக அங்கீகாரம் பெற்றமை.

ஆனி 2009

கணினி பாதுகாப்பு சம்பவங்களை ஒத்துழைப்புடன் கையாளுகின்ற மற்றும் நிகழ்வு தடுப்பு திட்டங்களை ஊக்குவிக்கின்ற நம்பகமான கணினி நிகழ்வு மறுமொழி குழுக்களின் சர்வதேச அமைப்பான நிகழ்வு பதில் மற்றும் பாதுகாப்பு குழுக்கள் மன்றத்தின். (https://www.first.org/ ) உறுப்புரிமையை பெற்றமை.

பங்குனி 2008

ஆசியா பசிபிக் கணினி அவசரநிலை பதிலளிப்பு குழுவின் (https://www.apcert.org/ ) உறுப்புரிமையைப் பெற்றமை. இது ஆசியா பிராந்தியத்தில் உள்ள கணினி பாதுகாப்பு நிபுணர்களின் நம்பகமான வலையமைப்பாகும், இதன் நோக்கம் கணினி பாதுகாப்பு தொடர்பாக விழிப்புணர்வு மற்றும் திறனை மேம்படுத்துவதும், பெரிய அளவிலான பாதுகாப்பு சம்பவங்களை கையாள்வதற்கான நடவடிக்கைகளை உருவாக்குதல்.

ஆடி 2006

இலங்கை கணினி அவசர தயார்நிலை அணியானது தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் துணை நிறுவனமாக நிறுவப்பட்டது.

Testimonials